Hyresvillkor

Uthyrarens ansvar

Tältet skick och utrustning:
Det åligger uthyraren att vid hyrestidens början avlämna den avtalade tältet i bra och funktionsdugligt skick. 

Hyrestagarens ansvar

Hyran:
Hyran bekräftas när betalning genom förts genom kassan på uteliv.se, om inget annat avtalats.

Av/ombokning:
-Kostnadsfri avbokning fram till 7 dygn innan hyresperiodens start.
-Avbokning fram till 2 dygn innan hyresperiodens start debiteras 30% av totalpriset. Dock minst 295 kr.
-Avbokning inom 2 dygn ifrån hyresperiodens debiteras med 50% av totalpriset. 
-Att omboka hyresperioden görs alltid konstadsfritt så länge lediga datum finns under 2020. Om de tillgängliga datum inte finns eller inte passar bra gäller avbokningsreglerna. 

Hyrestagarens ansvar vid skada och förlust:
Hyrestagaren är skyldig att iaktta vederbörlig aktsamhet med tält och tillbehör, samt följa uthyrarens instruktioner. Hyrestagaren är inte skyldig att ersätta skada som hänför sig till normalt slitage. Hyrestagaren är emellertid skyldig att ersätta förlust eller skada på tält. Normalt sett täcker hyrestagarens ansvarsförsäkring inom hemförsäkringen kostnaden.

Återlämnande och skötsel:
Hyrestagaren ska vid hyrestidens utgång återlämna tältet på den plats där den upphämtats, om ej annat avtalats. Grunden för skötseln är den hederliga regeln att tältet lämnas som det hämtades, för att göra det enkelt om olyckan skulle vara framme medföljer rengöringsprodukter och samt sopborste. 

Rökning är naturligtvis förbjudet. Gällande husdjur har vi tält som är avsedda för att kunna ta med våra fyrbenta vänner.

Check-lista innan nedpackning av tält:

  • Ställ upp tältet och borsta ur all smuts från golvytan. (Borste medföljer)
  • Vid behov, torka av myggnätet och innertältet med en fuktig trasa.
  • Låt tältet torka innan nedpackning. Om detta inte är möjligt, meddela oss vi återlämningen.
  • Kontrollera tältet för att se om det finns revor eller skador på duken.
  • Rengör och kontrollera skicket på tältpinnarna och jordpeggar
 
 

Försenad återlämning:
Kan hyrestagaren inte återlämna tältet inom avtalad tid ska denne omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte uthyraren att hyrestiden förlängs eller att tältet återlämnas enligt överenskommet, utgår hyran med dubbelt belopp från och med dagen efter den då tältet skulle ha återlämnats till och med dagen då den återställs till uthyraren

Vid tvist:
Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol.

Övrigt:
Var rädd om naturen och lämna inga sopor. Rapportera om något inte fungerat eller måste repareras.

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på , tel 070 – 458 02 31, eller maila oss på info@uteliv.se.